Wednesday, April 22, 2009

Bengkel Usahawan Tani Fertigasi

Bengkel ini berlangsung pada 17,18 & 19 April yang lalu di Agriculture Bank Development Institute (ABADI), Bangi. Bengkel yang dianjurkan oleh AgroBank dengan kerjasama Utusan Malaysia dam May Consultant mengupas setiap persoalan mengenai teknologi Fertigasi di Malaysia terutama pertanian di tanah rendah.

Setiap peserta diajar bagaimana mengusahakan pertanaian secara Fertigasi, mengenal teknologi terbaru, amalan kerja yang betul dan permasalahan-permasalahan dalam tekonlogi ini.

Peserta juga diajar dengan rancangan perniagaan dan rancangan pemasaran. Selain itu peserta didedahkan dengan latihan amali di kebun pertanian Fertigasi. Peserta dibawa melawat ke salah satu kebun contoh/berjaya di Sijankang, Klang.

Pada pandangan saya, bengkel ini secara keseluruhanya amat berguna dan dapat memberi menafaat kepada peserta terutama bagi mereka yang telah dan akan mengusahakan tanaman secara Fertigasi ini.

0 comments: