Sunday, April 5, 2009

Pengisian Media

Sistem fertigasi adalah satu sistem di mana media yang digunakan adalah media bukan tanah (soiless) kebanyakan pengusaha fertigasi di Malaysia menggunakan 100% Cocopeat (sabut kelapa proses) atau 100% sekam padi atau campuran kedua-duanya, ini kerana kedua media ini selain dari mudah didapati ianya juga melibatkan kos yang murah.

Di Kobun Manah kami menggunakan campuran antara cocopeat dan sekam bakar sebagai Media asas. nisbah yang di gunakan adalah 3:1 dan polybag yang kami digunakan adalah bersaiz 16"x16" berwarna putih.

Cocopeat dan Sekam padi di gaul

Mengisi media ke dalam Polybag


polybag yang telah siap diisi dengan media

Polybag yang telah siap diisi media disusun ke dalam barisan.


0 comments: